Stock Screener Twitter english website

CONTED SA DOROHOI

Indicator
Bilant contabil (mii RON)
Active imobilizate  3.419,00
Active circulante  9.159,87
Capitaluri proprii  10.769,83
Datorii totale  1.688,61
Datorii cu scadenta sub 1 an  1.688,20
 
Cont de profit si pierdere (mii RON)
Cifra de afaceri  18.242,57
Venituri din exploatare  19.131,31
Cheltuieli de exploatare  16.507,15
Venituri financiare  294,54
Cheltuieli financiare  149,34
Venituri totale  19.425,85
Cheltuieli totale  16.656,48
Profit brut  2.769,37
Profit net  2.352,02
 
Indicatori de performanta
Grad de indatorare fata de capitalurile proprii  15,68%
Indice de lichiditate  5,43
Rentabilitatea capitalurilor proprii  21,84%
Rentabilitatea economica  12,89%
Valoarea contabila (RON)  44,9301
EPS in ultimele 12 luni (RON)  9,8123
Cifra de afaceri pe actiune (RON)  76,1052
Variatie profit net in ultimele 12 luni  ***  
Pret (curent): 22,2000 PER (curent): 2,26
Alti emitenti BVB din sectorul industrie prelucratoare: ALT, SRT, VESY, UAM, ECT, ELJ, APC
Informatii referitoare la indicatorii utilizati in aceasta pagina se gasesc in sectiunea intrebari frecvente.
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, telefon (004) 0723.682.096
© KTD Invest 2004 - 2019