Stock Screener Twitter english website

Carbochim Cluj Napoca

Indicator
Bilant contabil (mii RON)
Active imobilizate56.350,5655.273,1045.285,12
Active circulante17.445,9318.278,4017.880,18
Capitaluri proprii64.486,2164.750,6851.346,50
Datorii totale9.425,948.933,2811.741,15
Datorii cu scadenta sub 1 an9.114,758.774,908.820,51
 
Cont de profit si pierdere (mii RON)
Cifra de afaceri28.274,1830.321,5128.290,06
Venituri din exploatare29.905,3831.986,2929.040,07
Cheltuieli de exploatare26.797,5229.747,9128.279,79
Venituri financiare294,07371,34230,09
Cheltuieli financiare881,22874,20675,48
Venituri totale30.199,4532.357,6329.270,16
Cheltuieli totale27.678,7430.622,1028.955,26
Profit brut2.520,711.735,53314,90
Profit net2.127,711.468,01285,74
 
Indicatori de performanta
Grad de indatorare fata de capitalurile proprii14,62%13,80%22,87%
Indice de lichiditate1,912,082,03
Rentabilitatea capitalurilor proprii3,30%2,27%0,56%
Rentabilitatea economica7,53%4,84%1,01%
Valoarea contabila (RON)16,609916,678013,2255
EPS in ultimele 12 luni (RON)0,54800,37810,0736
Cifra de afaceri pe actiune (RON)7,28277,81007,2867
Variatie profit net in ultimele 12 luni1.103,61%-31,01%-80,54%
Variatie cifra de afaceri in ultimele 12 luni15,51%7,24%-6,70%
Pret de tranzactionare (sfarsit de trimestru)3,10005,80008,2000
PER in ultimele 12 luni (RON)5,6615,34111,41
Pret (curent): 13,0000 PER (curent): 176,63
Alti emitenti BVB din sectorul industrie prelucratoare: CNTE, ELGS, STIB, MEF, VESY, SRT, ARS
Informatii referitoare la indicatorii utilizati in aceasta pagina se gasesc in sectiunea intrebari frecvente.
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, telefon (004) 0723.682.096
© KTD Invest 2004 - 2019